Pauline

Pauline Munoz-Olsö har alltid stått med en fot i näringslivet och den andra i organisationsvärlden. Hon har drivit eget som yogalärare, utbildat elevråd, arbetat som organisationsutvecklare, projektledare inom elfordon och laddinfrastruktur och är idag Hållbarhetsstrateg och affärsutvecklare. Det gör hon i kombination med att dansa och undervisa Lindy Hop och Solojazz.  I sin omgivning är hon känd för sin enorma energi, påhittighet och tydliga kommunikation. På fritiden när hon inte dansa så ordnar hon temafester, går på seminarium, kulturella evenemang samt kvittrar ironiserande över sin vardag.

Varför skriva på FYI?
Dagligen snubblar jag över idéer, intressanta människor, produkter, varumärken etc. Vissa(speciellt idéer) har försvunnit lika snabbt som de uppkommit men många har också stannar kvar och blivit till konkreta saker, projekt och aktiviteter. Ingenting är kul speciellt länge om man inte delar med sig och därför vill jag dela med mig av den kreativitet som jag har, de människor jag möter och de varumärken som jag anser är speciella.

Hur kommer det bli?
Eftersom jag och Jonas har väldigt olika intressen men väldigt kreativa hjärnor så tror jag att det kommer bli en bra bredd på vad som skrivs. Vi drivs av att det ska vara kul, snyggt och med mycket hjärta. Tanken är att varje inlägg vi publicerar ska vara bra och något vi själva hade gillat mycket. Eftersom jag aldrig bloggat innan men använder flera sociala medier och det ska det bli intressant med något som uppdateras några gånger per månad men med lite mer tanke bakom.

 

ENGLISH VERSION

Pauline Munoz-Olsö has always stood with one foot in the business world and the other in the organizational world. She has been self employed as a yoga teacher, educated student council, worked as an organizational developer, project leader focusing on electric vehicle and charging infrastructure and today is she works as a Sustainability Strategist and Business Developer. That in combination with dancing and teaching Lindy Hop and Solo Jazz. In her surroundings, she is famous for her enormous energy, ingenuity and clear communication. When she doesnt work or dance she organizes theme parties, attends seminars, cultural events and rant ironically over daily life.
Why write on FYI?
Everyday, I stumble on ideas, interesting people, products, brands, etc. Some (especially ideas) have disappeared as quickly as they occurred, but many have also stayed and turned into concrete things, projects and activities. Nothing is fun especially long if you do not share and therefore I want to share the creativity I have, the people I meet and the brands I think are special.
How will it be?
Since I and Jonas have very different interests but very creative minds, I think there will be a good breadth on what is written. We are driven by the fact that it will be fun, nice and with a lot of heart. The idea is that every post we publish should be good and something we ourselves liked much. It will be interesting with updated posts a few times a month but with a little more thought behind.